حسابداری و تدارکات            

 

بخش از امور مربوط به حسابداری دانشکده در حسابداری دانشگاه و بخش تدارکات بصورت کامل در دانشکده انجام می شود

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است