دبیرخانه               

این دانشکده دارای دبیرخانه مستقل بوده و به شبکه دولت نیز متصل است .

نشانی: بروجن- کیلومتر 2 جاده گندمان -پردیس دانشکده های بروجن دانشگاه شهرکرد-دانشکده فنی و مهندسی  بروجن       تلفن تماس:   

صندوق پستی: ۱۳۷-۸۸۷۱۵                                             ایمیل :      infobef@sku.ac.ir

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است