ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده​

 

این دانشکده در نطر دارد از توانائی فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد ماهر جامعه در حل مشکلات جامعه و صنعت استفاده نماید به همین دلیل  طرح ارتباط دانشکده با صنعت و جامعه با هدف برقرارسازی ارتباط صنعت و جامعه را به دانشگاه ارائه داده و مقدمات اجرای آن نیز در حال انجام است


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است