تعداد بازدید: ١٨٩٠
 

معاون آموزشی

افتخارآفرینی اعضای دانشکده فنی و مهندسی


کد خبر: ٦٣٣١

تاریخ انتشار: ٢٢ آذر ١٣٩٩ ساعت ٧:٤٠

در جشنواره پژوهش و فناوری سال 1399 استان چهارمحال و بختیاری

جناب آقای دکتر عرب  به عنوان فناور برتر استان،

جناب آقای دکتر بیاره به عنوان پژوهشگر برتر استان در حوزه فنی و مهندسی

و جناب اقای مهندس مهدی عبدالهی به عنوان کارمند برتر موسسات اجرایی استان در حوزه پژوهش

 برگزیده شدند.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است