تعداد بازدید: ٣٥٨
 

معاون آموزشی

موفقیت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد در جدیدترین رتبه‌بندی تایمز۲۰۲1

در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی تایمز در علوم مهندسی، دانشگاه شهرکرد جایگاه ۵۰۰-۴۰۱ را کسب کرد.

کد خبر: ٦٣٨٤

تاریخ انتشار: ١٨ مهر ١٤٠٠ ساعت ٨:٤٤

در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی تایمز در سه حوزه علوم مهندسی، علوم فیزیک و علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد به ترتیب جایگاه ۵۰۰-۴۰۱،  ۸۰۰-۶۰۱ و۸۰۰-۶۰۱ را کسب کرد.

در حوزه علوم مهندسی، دانشگاه شهرکرد از میان یکهزار و 188 دانشگاه در بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در میان 41 دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی، رتبه 14 را به دست آورد.

رتبه‌بندی‌موضوعی دانشگاه‌های جهان توسط تایمز در۱۱حوزه موضوعی، شامل هنر و علوم انسانی، علوم مهندسی و فناوری (مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی)، علوم کامپیوتر، علوم بالینی، بهداشت، روانشناسی، علوم زیستی (علوم زیستی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری و علوم ورزشی)، تجارت و اقتصاد، آموزش، حقوق، علوم فیزیکی (شیمی، فیزیک و نجوم، علوم زمین و دریا، ریاضیات و آمار، زمین شناسی) و علوم اجتماعی انجام می‌شود.

وزن هر معیار در  رتبه بندی موضوعی شامل آموزش30درصد، پژوهش 30درصد، استناد 30درصد، بین الملل 7.5درصد و درآمد 2.5درصد  می باشد.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است