فرم های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

 

ردیف عنوان فرم  فایل پیوست (PDF)   فایل پیوست (ورد)
۱ فرم درخواست بررسي مشكل آموزشی دانلود -
۲ فرم انتخاب واحد دانشجويان مهمان و انتقالي به دانشگاه شهركرد دانلود -
۳ فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانلود -
۴ فرم درخواست حذف نیمسال دانلود -
۵ فرم درخواست انصراف از تحصیل دانلود -
۶ فرم حذف پزشکی آزمون پایان ترم  دانلود -
۷ فرم درخواست تغییر رشته درون دانشگاهی دانلود -
۸ فرم درخواست مهمانی موقت یا دائم به دانشگاه دیگر دانلود -
۹ فرم درخواست انتقال دائم(توام با تغییر رشته) دانلود -
۱۰ فرم انتقال دائم به دانشگاه دیگر دانلود -
۱۱ درخواست بررسی مجدد برگه امتحانی دانلود -
۱۲ فرم اعلام وضعیت تحصیلی دانشجو دانلود -
۱۳ فرم تطبيق واحد دانشجويان مهمان و انتقالی دانلود -
۱۴ فرم درخواست مهماني مبنا به دانشگاه دیگر دانلود -
۱۵ فرم تسويه حساب گروه برق دانلود -
۱۶ فرم تسويه حساب گروه عمران دانلود -
۱۷ فرم تسويه حساب گروه مكانيك دانلود -
۱۸ فرم تسويه حساب گروه مواد دانلود -
19  فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی دانلود  
20 فرم داوری پروژه کارشناسی دانلود  
21 فرم برنامه کلاسی جهت ثبت در سیستم دانلود  
22 فرم درخواست تغییر رشته درون دانشگاهی دانلود  
۲3 فرم قرارداد حق التدریس - دانلود
24 فرم فعالیت آموزشی پ‍ژوهشی - دانلود
25 فرم برنامه  کلاسی گروه ها جهت ثبت در سیستم   دانلود

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است