شهر هوشمند در بستر اينترنت اشياء

 

اعضاء و مسئول  واحد:

  • دکتر رضا روحاني (مسئول)

  • دکتر شهلا نعمتي

  • دکتر عباس حري

  • دکتر ليلا صميمي دهکردي

  • دکتر مرضيه ورپشتي

  • دکتر محمد احسان بصيري

 

کاربردهاي اينترنت اشياء در حوزه‌هاي مختلف است و که برخي از کاربردهاي آن عبارتند از: کاربرد در فناوري پزشکي، بهداشت و درمان مبتني بر اينترنت اشيا، تحرک هوشمند (smart mobility)، کشاورزي هوشمند و غيره.

 

اهداف كلي:

هدف از تاسيس اين گروه تحقيقاتي جهت دهي به طرح هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه به حوزه تخصصي و کاربردي اينترنت اشياء مي باشد. با توجه به حجم سرمايه گذاري بالا در حوزه اينترنت اشياء و اهميت روزافزون اينترنت اشياء در علوم مرتبط با مديريت سيستم هاي ديجيتال و فناوري اطلاعات، ورود به اين حوزه مي تواند منجر به ارتقاء سطح ارتباط دانشگاه با صنعت، کارآفريني، جذب حمايت هاي مالي و ايجاد پويايي در فعاليت هاي علمي-پژوهشي اساتيد و دانشجويان شود. 

 

خدمات قابل ارائه:

چشم انداز گروه پژوهشي شهر هوشمند در بستر اينترنت اشيا مطالعه، تحقيق و طراحي و نهايتا ساخت سيستم ها در کاربردهاي مختلف با تاکيد بر افزايش کارائي کاربردهاي  اينترنت اشياء مي باشد.

  • ارائه مدل ها و الگوريتم هاي هوشمند در ابزارها و سيستم هاي اينترنت هوشمند

  • ارتقاء سطح ارتباط دانشگاه با صنعت از طريق اخذ پروژه هاي صنعتي

  • جذب حمايت هاي مالي

  • هدفمند سازي پايان نامه هاي دانشجويي در حوزه اينترنت اشياء


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است