دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١

آیین نامه ها


آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی ۹۱ تا ۹۳ [دانلود]

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ورودی ۹۴ به بعد [دانلود]

 

فرم ها فرم هاي اخير

 درخواست بررسی مجدد برگه امتحانی و تغییر نمره [دانلود]

 فرم تقاضای انتقال موقت (میهمان) [دانلود]

 درخواست مرخصی تحصیلی [دانلود]

 فرم اعلام وضعیت دانشجوی فارغ التحصیل [دانلود]

 برگ تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری حرفه ای [دانلود]

 فرم قرارداد حق التدریس برای مدرسین مدعو و کارشناسان دانشگاه شهرکرد [دانلود]

 فرم اطلاعات اساتيد [دانلود]

 فرم بررسي مشکلات آموزشي    [فايل PDF]     [فايل Word]

 درخواست حذف نيمسال [دانلود]

 درخواست بررسي مشکل آموزشي [دانلود]

 درخواست حذف پزشکي درس [دانلود]

 درخواست مرخصي تحصيلي [دانلود]

 درخواست تطبيق واحد دانشجويان مهمان و انتقالي [دانلود]

 درخواست تغيير رشته درون دانشگاهي [دانلود]

 درخواست انتخاب واحد دانشجويان مهمان و انتقالي [دانلود]

 فرم بررسي درخواست تغيير رشته [دانلود]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است