دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، تاریخچه تأسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه شهرکرد در  سال ۱۳۷۴ است . 

این دانشکده در حال حاضر در ۱۰ رشته کارشناسی، 17 رشته-گرایش کارشناسی ارشد و ۴ رشته-گرایش دکتری فعالیت می‌کند.  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دارای دو آزمایشگاه مترجمی زبان انگلیسی  و آزمایشگاه  "فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی و آسیب شناسی"  است.  دانشکده ادبیات و علوم انسانی هم اکنون دارای 62 عضو هیأت علمی است که از این تعداد 2 نفر استاد تمام، 13 نفر دانشیار و بقیه استادیارهستند.

 

 

 

عکس ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

دکتر ابراهیم بنی طالبی

دکتر جهانگیر صفری

دکترعزیزالله میرزایی

دکتر جهانگیر صفری

دکتر محمد فرامرزی

تاریخ شروع مدیریت

27 اسفندماه 1399

22 اسفندماه1397

03 مرداد 1396

31 شهریورماه 1394

03 آبان ماه 1393

تاریخ اتمام مدیریت

ادامه دارد

22 اسفندماه 1399

22 اسفندماه 1397

02 اسفندماه 1395

11 تیرماه 1394

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

 

 

 

عکس ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

دکتر سیرالله مرادی

دکتر مسعود رحیمی

دکتر سیرالله مرادی 

دکترعبداله معتمدی

تاریخ شروع مدیریت

1391

1387

1384

1382

تاریخ اتمام مدیریت

1393

1391

1387

1384

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

 

در ادامه گروه های آموزشی و جزييات مربوطه آورده شده است:

 

ردیف

نام گروه

سال تاسیس

تعداد اعضای هیات علمی

توضیحات گرایش های تحصیلی

 مدیرگروه

مشاهده صفحه گروه 

   

 

 

۱      

 

 

زبان و ادبیات فارسی

 

 

1374

 

 

12

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

1374

96

۲

کارشناسی ادبیات داستانی فارسی

1386

---

3 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش محض 1381 32    
4 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش پایداری 1389 22
5 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش  معاصر 1396 9
6 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش روایی 1398 17
7 دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش محض 1390 17
8 دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش معاصر 1391 ---

9

دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش عرفانی

1391

15

 

مجموع

 

 

 

 

 

​​

دکتر ابراهیم ظاهری

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۲ 

 

 

زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

7

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

1398

71

۲

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

1382

106

3 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1387 36
4 دکتری آموزش زبان انگلیسی 1396 16

 

مجموع

 

 

دکتر علی اکبر جعفرپور

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۳

 

 

علوم ورزشی

 

 

1383

 

 

12

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

1383 

130

۲

کارشناسی مربیگری ورزشی

1391

 

۳

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی

1387

31

۴

کارشناسی ارشد مدیریت 

1394

21

5

ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

 

 

6

کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

1387

21

7 دکتری فیزیولوژی ورزشی 1390 14

 

مجموع

 

 

 

 

​​

   دکتر مهدی غفاری

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۴

 

 

مشاوره و روانشناسی

 

 

1389

 

 

5

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی روانشناسی

1395

 

۲

کارشناسی مشاوره و راهنمایی

1389

109

۳

کارشناس ارشد مشاوره گرایش شغلی

1398

17

4 کارشناس ارشد مشاوره گرایش خانواده 1399 7

 

مجموع

 

 

 

​​

دکتر رضوان صالحی

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۵

 

 

ادیان و عرفان

 

 

1391

 

 

3

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

 کارشناسی ادیان و عرفان

1399

15

۲

کارشناسی ارشد ادیان و عرفان

1391

20

 

مجموع

 

 

   

  دکترعلیرضا خواجه گیر

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۶

 

 

باستان شناسی

 

 

1382

 

 

5

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی باستان شناسی

1382

63

۲

کارشناسی ارشد باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامي ايران و سرزمين هاي ديگر

1391

17

۳

کارشناسی ارشد باستان شناسي گرایش پيش از تاريخ ايران

1393

14

4 کارشناسی ارشد باستان شناسی گرایش دوران تاریخی ایران 1393 19

 

مجموع

 

 

 

 

      دکتر عباسعلی احمدی

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

7 علوم قرآن و حدیث 1390 3

۳            

کارشناسی علوم قرآن و حدیث                                                             

1390                  

                81                   

 

 

   دکتر احسان روحی 

 

 

 

8

 

 

حقوق

 

 

1379

 

 

7

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی حقوق

1379

134

۲

کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی

1392

 

۳

کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری 

1391

17

۴

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 

1386

29

۵

کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا

1395

 

۶

کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی

1396

31

۷

  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

​​

دکتر مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

8

 

 

مدیریت جهانگردی و گردشگری

 

 

1394

 

 

1

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی مدیریت جهانگردی

1394

16

۲

کارشناسی گردشگری

1397

69

 

مجموع

 

 

دکتر محمود حیدریان

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

9

 

 

گروه معارف اسلامی

 

 

 

 

 

7

ردیف

 

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

 

 

 

۲

 

 

 

 

مجموع

 

 

​​

دکتر محمدحسین فتاحیان

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

مجموع

 

       

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است