دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١

دانشكده علوم ریاضی​ دانشگاه شهركرد با بهره مندی از سيستم های نوين آموزشی و اعضاء هيات علمی مجرب متعهد به پرورش پيشگامان علم و فناوری با بالاترين سطوح ملی و منطقه ای می باشد. از جمله مهمترين اهداف و ماموريتهای اين دانشكده می توان موارد زير را بر شمرد:

  •  حركت در مرزهای دانش و تربيت دانشجويانی با بالاترين سطوح علمی
  •  قرار گرفتن در زمره دانشكده های كارآفرين (نسل سوم)
  • برقراری ارتباط قوی با صنعت جهت انجام پژوهش های كاربردی و كسب درآمد
  • توسعه روابط با دانشگاه ها و مراكز پژوهشی معتبر بين المللی
  • تقويت روحيه خودباوری و كارآفرينی در دانشجويان
  • افزايش تعداد توليدات علمی با ارزش​
  • افزايش تعداد شركت های دانش بنيان تاسيس شده توسط اعضاء هيات علمی و دانشجويان دانشكده

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است