دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


تعداد بازدید: ٥٣٤
 

تقویم برگزاری جلسات ارائه دوره¬ای گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری


کد اطلاعیه: ١٢٣

تاریخ انتشار: ١١ آذر ١٣٩٩ ساعت ٢٠:٤٠

در راستای ارتقاء کیفیت رساله‌های دکتری، هم افزائی،تشویق دانشجویان جدید الورود به آموزش اصول تحقیق، تعامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آشنائی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با دانشجویان هم رشته، پایش پیشرفت، گسترش تکنیکهای انجام تحقیق، نشر علمی، نگارش مقاله و هم‌چنین یکسان‌سازی نحوه‌ی ارزشیابی رساله‌ها، برای دانشجویان  در دانشکده جلسات ارائه دکتری برگزار می گردید. در نیمسال جاری باتوجه به تطویل دوره کرونا و تاخیر ورودی های جدید دکتری جلسات ارائه دکتری نیز رویکرد مجازی برگزار می شود. ذیلاً تقویم برگزاری جلسات مذکور جهت برنامه ریزی و شرکت اعلام می گردد.

20/09/1399

14/10/1399

5/11/1399

حضور در جلسات فوق الذکر​ برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سطح دکتری الزامی است، اما برای دانشجویان کارشناسی ارشد اختیاری است.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است