تعداد بازدید: ٣٥٧
 

وزارت نیرو

وزارت نیرو برای اعزام نوبت اول شهریور ماه 1399 از طریق اعلام عمومی سربازوظیفه امریه می پذیرد.


کد اطلاعیه: ٨٨

تاریخ انتشار: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ ساعت ٨:١٣

فراخوان پذیرش امریه سربازی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو

این گزینش از بین دانش آموختگان دانشگاههای کشور در رشته های مرتبط جهت گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی در شرکتهای تابعه استانی به صورت امریه سربازی می باشد. به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای کلیه مشمولین وظیفه، متقاضیان امریه سربازی می توانند برای اعزام اول شهریور امسال (1399( اقدام به ثبت نام نمایند. متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر به سامانه اینترنتی
amriyeh.moe.gov.ir
مراجعه نمایند.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است