پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢

امکانات آموزشی دانشکده ، شامل ۸ آزمایشگاه (آزمایشگاه ژئومورفولوژی- زمین شناسی ، آزمایشگاه اکوفیزیولوژی ، آزمایشگاه شیلات(۱) تکثیر و پرورش آبزیان ، آزمایشگاه شیلات(۲) اکوبیولوژی ماهی ، آزمایشگاه ارزیابی و اندازه گیری پوشش گیاهی-هرباریوم ، آزمایشگاه خاکشناسی (فرسایش و حفاظت خاک) ، آزمایشگاه تحقیقات جنگل شناسی و آزمایشگاه مهندسی آبخیز و رودخانه)، ۲ سایت تخصصی (سایت کارتوگرافی و رسم فنی ، سایت سنجش از دور سایت GIS) و سالن های کلکسیون تنوع زیستی استان و کشت و تکثیر بذرمی باشد. 

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی  در گروه های مختلف

گروه شیلات 

   نمونه ­برداری علمی از آب، خاک، رسوبات، نمونه ­های زیستی

 •     اندازه­گیری آلاینده­ها در نمونه­های زیستی و غیرزیستی
 •  بررسی روند خودپالایی رودخانه­ها به منظور توسعه آبزی­پروری
 • انجام انواع تست­های فیزیکوشیمایی و میکروبی آب

گروه علوم جنگل

 

 • اندازه گیری جنگل شامل: نمونه برداری علمی ا ز خاک – گیاه – جانور – منابع آب. انواع تجزیه و تحلیل‌های یک و چندمتغیره در اکولوژی کیفی و کمی جنگل – تولید داده‌های رقومی شده از بانک اطلاعات تا نقشه‌های on demand – تمامی تحقیقات مرتبط با تحلیل های اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی و عشایری مناطق جنگلی - تمامی تحقیقات آزمایشگاهی و گلخانه‌ای مرتبط با برآورد خلوص و پتانسیل زیستی بذر و نهال درختان و درختچه‌های جنگلی از پتری‌دیش تا عرصه.
 • بررسی نقش نقش عوامل محیطی و ژنتیکی بر خصوصیات کمی و کیفی گونه‌های جنگلی (راش) ، بررسی مراحل توالی در توده‌های جنگلی دست نخورده ، بررسی شیوه‌های مختلف دخالتهای پرورشی در توده‌های طبیعی و دست کاشت ، بررسی ساختار طبیعی توده‌های جنگلی ،  بررسی سیکل بذردهی درختان جنگلی  ، بررسی وضعیت تجدید حیات طبیعی گونه‌های جنگلی

گروه مهندسی طبيعت

  

 • تعیین ارزش رجحانی و رفتار چرایی دام در مناطق مختلف
 •  تعیین حد بهره برداری مجاز گیاهان مهم مرتعی در مناطق مختلف
 • تعیین محدوده جذب عناصر با توجه به میزان اسیدیته در گیاهان مرتعی
 • بررسی تغییرات متابولومیکی گونه‌های مختلف گیاهی در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی
 • تعیین دگرآسیبی برخی از گونه‌های گیاهی بر خصوصیات فیزیولوژی و مورفولوژی سایر گونه‌های گیاهی
 • انجام مطالعات خاکشناسی و فرسایش آبی و بادی خاک (میدانی و آزمایشگاهی)
 • تعیین توانمندی‌ ژنتیکی تعدادی از گونه‌های جنگلی، مرتعی و دارویی
 •  معرفی گونه‏های انباشته‌ساز فلزات سنگین و آلوده‌کننده محیط زیست به منظور کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در مناطق شهری و صنعتی
 • شناخت و پایش عوامل مؤثر در رانش زمین
 • شناخت و پایش عوامل مؤثر در ایجاد فرسایش‌های پاشمانی، ورقه‌ای و شیاری
 • ارایه  برنامه های  مدیریت اراضی در بهینه‌سازی روش‌های حفاظت خاک
 • ارایه روش های توسعه منابع آبی ، روش های مناسب پایش و پیش بینی سیل  و  ارائه روشهای مناسب برآورد متغیر های هیدرولوژیکی
 • ​تحقیق و مطالعات اقتصادی اجتماعی شامل

 تحلیل معیشت های پایدار در مدیریت منابع طبیعی
 توسعه الگوهای معیشتی و راهبردهای حمایتی برای جوامع محلی (روستایی و عشایری)
 بررسی و تحلیل اسیب پذیری، توانمندسازی، ظرفیت سازی، تاب اوری و پایداری جوامع محلی
تحلیل ذینفعان در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
 مشارکت، تصمیم گیری و سیاستگذاری در منابع طبیعی
 تحلیل نظام عشایری و تحولات و اینده آن

 • توسعه مدلهای هیدرولوژيکي
 • ارائه  ابزارها برای مسائل آبخیزداری و هيدرولوژي شهری​
 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است