پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢

 

 

 

ردیف موضعوع  فایل پیوست (PDF) 
۱ آیین نامه آموزشی کارشناسی سال 94 و بعد از آن دانلود

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است