شنبه ١٥ بهمن ١٤٠١

 از جمله مهمترين اهداف و ماموريتهای دانشكده منابع طبیعی و علوم زمین​ می توان موارد زير را بر شمرد:

  •  توسعه و هماهنگی  در راستای بهبود کیفیت آموزش با توجه به نیاز های کشور در آموزش های تکمیلی  در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
  •  استفاده از برنامه های تحقیق و توسعه جمهوری اسلامی ایران  در راستای توسعه حوزه های تحقیقاتی در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری
  • تأمین‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصّص‌ وماهر برای‌ ارائة‌ خدمات‌ بهداشتی‌، درمانی‌ وتحقیقاتی‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ منابع طبیعی و آبخیز داری
  • زمینه سازی برای  همکاری بین المللی با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در منطقه و بین الملل  در راستای تبادل  تبادل دانشجو و فرصت های مطالعاتی
  • انجام تحقیقات مربوط به منابع طبیعی و علوم زمین  و ارائه طرق حل مشکلات با توجه به تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده
  • برگزاری همایش های علمی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی در  حوزه های علمی و پژوهشی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
  • انجام فعالیت های پژوهشی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی در راستای بهبود، ارتقاء و به روز نمودن آزمون های تشخیصی در کشور و خارج از ایران
  • همکاری با مراکز و موسسات آموزشی و تحقیقاتی در اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشی بین‌المللی

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است