تعداد بازدید: ٥٧
 

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

شنبه ، 24 مهر : دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خاطره فیروزی رشته ژنتیک


کد اطلاعیه: ١٦٧

تاریخ انتشار: ٢٤ مهر ١٤٠٠ ساعت ٩:٧

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

روز شنبه ، 24 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 10:00 تا 11:00

عنوان پایان نامه: آنالیز تغییرات متابولیکی بیماری‌های خودایمنی  بر اساس مدل‌سازی‌ متابولیکی در مقیاس ژنوم

پژوهشگر: خاطره فیروزی

 اساتید راهنما : دکتر مجتبی عمادی

 اساتید مشاور : دکتر علی صالح‌زاده  ، دکتر مهدی جلیلی

 اساتید داور : دکتر علی‌محمد احدی  ، دکتر گرشاسب ریگی

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است