تعداد بازدید: ٦٩
 

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

شنبه ، 24 مهر : دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آسیه اسماعیلی رشته شیمی ، گرایش شیمی تجزیه


کد اطلاعیه: ١٦٨

تاریخ انتشار: ٢٤ مهر ١٤٠٠ ساعت ٩:٨

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی ، گرایش شیمی تجزیه

روز شنبه ، 24 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 11:00 تا 12:30

عنوان پایان نامه: حذف فتواکسیداسیون آلاینده های رنگی( متیلن بلو  و متیل اورانز) با استفاده نانوکاتالیستهای جدید دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با نیتروزن و گوگرد  پوشش داده شده بر روی بستر گلوله های شیشه ای سلیکا سولفوریک اسید در حضور نور مریی

پژوهشگر: آسیه اسماعیلی

 اساتید راهنما : دکترسعید اسدپور  ، دکتر فرهنگ تیرگیر

 اساتید داور : دکتر ابوالفضل سمنانی  ، دکتر هدایت‌اله حدادی

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است