تعداد بازدید: ٧١
 

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

شنبه ، 24 مهر : دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهره حبیبی رشته ژنتیک


کد اطلاعیه: ١٦٩

تاریخ انتشار: ٢٤ مهر ١٤٠٠ ساعت ٩:٩

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

روز شنبه ، 24 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 12:30 تا 13:30

عنوان پایان نامه: بررسی اثر ضد توموری فیستین لود شده در نانو ذرات کیتوزان  بر روی بیان ژن ماتریکس متالو پروتئیناز۹ در سرطان پستان

پژوهشگر: زهره حبیبی

 اساتید راهنما : دکتر گرشاسب ریگی  ، دکتر سمیه رئیسی

 اساتید مشاور : دکتر راضیه حیدری

 اساتید داور : دکتر بهناز صفار  ، دکتر هدی آیت

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است