تعداد بازدید: ٦٤
 
دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرنوش طهماسبی رشته شیمی ، گرایش شیمی آلی

کد رویداد: ١٠٧٢
تاریخ رویداد: ١١ مهر ١٣٩٩ ساعت ١٠:٠

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی ، گرایش شیمی آلی

روز یک شنبه ، 11 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 10:00 تا 11:00

عنوان پایان نامه: مدل سازی QSAR برخی از مشتقات ۲-استایرن کینولین ها به عنوان مهارکننده های تکثیر سلول های سرطانی روده بزرگ

پژوهشگر: فرنوش طهماسبی

 اساتید راهنما : دکتر ابوالفضل سمنانی  ، دکتر محسن نکویی‌نیا

 اساتید داور : دکتر هدایت‌اله حدادی  ، دکتر سعید اسدپور

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است