تعداد بازدید: ٦٩
 
دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد الناز نصیری رشته شیمی ، گرایش شیمی آلی

کد رویداد: ١٠٧٣
تاریخ رویداد: ١١ مهر ١٣٩٩ ساعت ١١:٠

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی ، گرایش شیمی آلی

روز یک شنبه ، 11 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 11:00 تا 12:00

عنوان پایان نامه: مطالعه مدل سازی QSAR بر روی مشتقات ۴-آنلینوکینازولین  به عنوان بازدارنده های EGFR کیناز

پژوهشگر: الناز نصیری

 اساتید راهنما : دکتر ابوالفضل سمنانی  ، دکتر محسن نکویی‌نیا

 اساتید داور : دکتر هدایت‌اله حدادی  ، دکتر سعید اسدپور

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است