تعداد بازدید: ٨٩
 
دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میثاق صابریان رشته ژنتیک

کد رویداد: ١٠٧٤
تاریخ رویداد: ١٢ مهر ١٣٩٩ ساعت ٨:٣٠

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

روز دوشنبه ، 12 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 08:30 تا 09:30

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر وکتور یوکاریوتی تولید کننده سم ImkTX۸۸ بر مدل موشی انسفالیت خودایمن تجربی (EAE)

پژوهشگر: میثاق صابریان

 اساتید راهنما : دکتر مصطفی‌شخصی‌نیایی

 اساتید مشاور : دکتر موسی جاودانی  ، دکتر هدی آیت

 اساتید داور : دکتر بهناز صفار  ، دکتر سمیه رئیسی

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است