چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠


تعداد بازدید: ١٠١٤
 

تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه دکتری فیزیولوژی گیاهی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیولوژی گیاهی

کد خبر: ٦٢٣٢

تاریخ انتشار: ٢٣ مهر ١٣٩٨ ساعت ١٥:٤١

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیولوژی گیاهی
خانم طیبه احمدی
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه​

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است