یکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩


تعداد بازدید: ٨٣٩
 

معاون آموزشی

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده

دکتر جعفر اسماعیلی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.​

کد خبر: ٦٢٦٦

تاریخ انتشار: ٢٥ دی ١٣٩٨ ساعت ١٥:٢٢

دکتر جعفر اسماعیلی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.​​

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است