ریاست دانشکده

دکتر حشمت الله صميمي

 

دکتر حشمت الله صميمي 

دکتر ابوالفضل سمنانی 

دکتر مجتبی عمادی

دکتر محسن مبینی

دکتر علی مختاری

شروع و پايان دوره رياست

فروردين 1400

-

مهر ماه ۱۳۹۷

فروردين 1400

آبان ماه ۱۳۹۳

شهریور ۱۳۹۷

فروردین  ۱۳۹۳

آبان ماه ۱۳۹۳

مهرماه ۱۳۸۹ 

فروردین ۱۳۹۳

 

دانشكده علوم پایه در سال 1371 با پذیرش دانشجو در دو رشته دبیری زیست شناسی و دبیری ریاضی فعالیت خود را آغاز نموده است. اکنون دانشکده علوم پايه از چهار گروه زیست شناسی (شامل سه بخش علوم گياهي، علوم جانوری و بیوشیمی)، ژنتیک، فیزیک (شامل سه بخش حالت جامد، اتمی - مولکولی و هسته ای - ذرات بنیادی) و شیمی (شامل دو بخش شيمي آلی و شيمي تجزیه) تشکیل شده است. 

 

گروه های آموزشی:

ردیف

نام گروه

سال تاسیس

تعداد اعضای هیات علمی

توضیحات گرایش های تحصیلی

 مدیرگروه

مشاهده صفحه گروه 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 

 

 

 

 

 

زیست شناسی

 

 

 

 

 

 

1371

 

 

 

 

 

 

13

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

1

کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی

1389

100

2

کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری

1389

 

3

کارشناسی ارشد  فیزیولوژی گیاهی

1382

6

4 دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاه 1392 7
5

کارشناسی ارشد علوم جانوری (گرایش بیوسیستماتیک جانوری)

 

 

6

کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری

 

 

7

کارشناسی ارشد سیستماتیک اکولوژی

1390

5

8

کارشناسی ارشد  بیوشیمی

1388

20

9  دکترای تخصصی بیوشیمی 1390 12

 

مجموع

 

 

 

 

 

دکترصادق فرهادیان

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

1.1 زيست شناسي گياهي -     دکتر ريحانه عموآقايي  
1.2 زيست شناسي جانوري -     دکتر محمد سعيد حيدرنژاد  

 

 

 

 

۲ 

 

 

 

 

ژنتیک

 

 

 

 

1382 

 

 

 

 

9

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱

کارشناسی ژنتیک

1382

20

2

کارشناسی ارشد ژنتیک

1386 25

3

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی/ میکروبی 

1386

31

 

مجموع

76

 

دکتر سمیه رئیسی

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

فیزیک

 

 

 

 

 

 

1383

 

 

 

 

 

 

14

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱

کارشناسی فیزیک

1383

74

۲

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی - مولکولی

1386

9

۳

کارشناسی ارشد  فیزیک ماده چگال

1385

11

۴

کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای

1392

8

5 کارشناسی ارشد فیزیک فتونیک 1394 11
6 دکترای تخصصی فیزیک ماده چگال 1391 13

 

مجموع

126

 

 

دکتر غلامحسین حیدری

 

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

 

 

۴

 

 

 

 

شیمی

 

 

 

 

1388

 

 

 

 

8

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

1 کارشناسی شیمی کاربردی 1388 60

2

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

1388

24

3  دکترای تخصصی شیمی تجزیه 1389 14

4

کارشناسی ارشد شیمی (آلی –پلیمر)

1388

28

 

مجموع

126

 

دکتر جلال البادی

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

مجموع

 

 

تاریخ به روز رسانی  16 اسفند ماه 1399       


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است