معرفی گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه


 

معرفی گروه زیست شناسی :

دوره آموزشی زیست شناسی دانشگاه شهرکرد در سال 1371 همگام با تاسیس دانشگاه شهرکرد فعالیت خود را با تربیت دانشجو دررشته دبیری زیست شناسی آغاز نمود. اما این رشته در سال 1375 به زیست شناسی عمومی تغییر یافت. در دهه 80 با توسعه نیروی انسانی و راه اندازی رشته های جدید در گروه زیست شناسی -اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد - گروه های ژنتیک و شیمی به ترتیب در سال های 1386 و 1389 از گروه زیست شناسی مجزا شدند. پس از گذشت بیش از دو دهه از شروع به کار گروه زیست شناسی دانشگاه شهرکرد، این گروه متولی برگزاری دوره های آموزشی در مقاطع مختلف به شرح زیر بوده است:

رشته و مقطع تحصیلی

سال شروع فعالیت

دبیری زیست شناسی -کارشناسی

1371 - 1375

زیست شناسی عمومی-کارشناسی

1375 تا کنون

فیزیولوژی گیاهی -کارشناسی ارشد

1384

فیزیولوژی جانوری -کارشناسی ارشد

1386

بیوشیمی -کارشناسی ارشد

1388

زیست شناسی - علوم گیاهی (کارشناسی)

 1389

سیستماتیک-اکولوژی گیاهی ( کارشناسی ارشد)

1390

بیوشیمی- دکتری

1390

زیست شناسی -علوم جانوری (کارشناسی)

بیوسیستماتیک جانوری (کارشناسی ارشد)

1391

1394

فیزیولوژی گیاهی -دکتری

 1392

 

علاوه بر فعالیتهای آموزشی درون گروهی، گروه زیست شناسی عهده دار ارائه دروس بسیاری -در حوزه های علوم گیاهی و جانوری به دانشکده های کشاورزی، منابع طبیعی، ادبیات و گروه ژنتیک دانشگاه نیز می باشد.

درعین حال، اعضای هیئت علمی گروه زیست شناسی مجری طرح های تحقیقاتی متنوعی در حوزه های تخصصی خود بوده که ثمره آن در راستای افزایش تولیدات علمی کشور ثبت شده است. در حال حاضر 11 نفر به عنوان اعضای هیئت علمی در سه بخش تخصصی این گروه شامل علوم گیاهی ، علوم جانوری و بیوشیمی مشغول فعالیت هستند .

 

آزمایشگاه های گروه زیست شناسی :

1-  آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

2-  آزمایشگاه جانورشناسی- بافت شناسی

3- آزمایشگاه بیوشیمی

4-  آزمایشگاه علوم گیاهی

 

 

 

گرایشها و مقاطع تحصیلی گروه زیست شناسی

نام گروه

نام گرایش

زیست شناسی

کارشناسی زیست شناسی عمومی

کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی

کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری

کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری

کارشناسی ارشد سیستماتیک اکولوژی

کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی بیوشیمی

 

 

توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده علوم پایه

گروه زیست شناسی

تخصصهای موجود

فیزیولوژی گیاهی ، فیزیولوژی جانوری ، بیوسیستماتیک گیاهی ، بیوسیستماتیک جانوری ، بیو شیمی، بیوفیزیک

توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده

 • توانایی سنتز برخی ترکیبات زیستی از جمله برخی از متابولیتها ، آنزیم ها و پروتیین ها
 • تولید فراورده های جدید از گیاهان دارویی،فرآورده های طب سنتی و نگرش به روز جهت تولید گیاهان دارویی

خدمات مشاورهای و مطالعاتی قابل ارائه

 • مشاوره در زمینه های مختلف تخصصی موجود نظیر فعالیت های پژوهشی در زمینه تنوع زیستی
 • حفاظت از ژرم پلاسم گیاهی و جانوری
 • مشاوره در زمینه سنتز ترکیبات زیستی
 • مشاوره در کاربردی کردن و سهولت اجرای طرح های پژوهشی
 • مشاوره در زمینه شناخت، حفظ و بهره برداری بهینه از ذخایر ژنتیکی و تقویت- کلکسیون ها و بانک های ژن گیاهی، جانوری و میکروارگانیزم ها و احیاء زیستگاه ها و شرایط بیولوژیک گونه های گیاهی، جانوری و میکروارگانیزم های در معرض خطر کشور

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

 • ارایه راهکار هایی در زمینه احداث باغ گیاهان دارویی
 • توانایی ایجاد بانک ژن جانوری و گیاهی
 • احداث موزه جانور شناسی و هرباریوم مطابق با استاندارد های جهانی
 • بکارگیری تکنولوژی های جدید در زمینه کشت و پرورش و تولید گیاهان دارویی
 • انجام طرح های پژوهشی ملی و بین المللی در زمینه فون جانوری

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی

 • انجام طرح های ملی و همکاری در طرح های پژوهشی بین المللی در زمینه فون جانوری
 • همکاری در انجام تحقیقات کلینیکال تریال در زمینه گیاهان دارویی، داروهای ویژه انسانی و داروهای دامی از گیاهان دارویی
 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در زمینه شناسایی، کنترل کیفی، تعیین هویت، نگهداری و..... رده های سلولی، میکروارگانیسمها و نمونه های گیاهی و جانوری
 • ارائه نمونه های زیستی( رده های سلولی، میکروارگانیسم ها، نمونه های گیاهی، اسانس و عصاره و ..)
 • انجام طرح های مختلف در زمینه تاثیر نانوذرات بر روی سیستم های مختلف بدن جانوران
 • انجام طرح های مختلف بر روی تاثیر آفت کش های شیمیایی بر جانوران

 

 


معرفی گروه ژنتیک

گروه ژنتیک اولین بار در سال 1382 با جذب دانشجو در رشته سلولی و مولکولی با گرایش ژنتیک به عنوان بخشی از گروه زیست شناسی آغاز به کار نمود و در سال 1386 به عنوان گروهی مستقل در کنار سایر گروههای مجموعه علوم زیستی مشغول به فعالیت شده و در این مدت با پیشرفتی چشمگیر به کار خود ادامه داده و می دهد. در حال حاضر حدود 200 دانشجوی کارشناسی وکارشناسی ارشد در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

همزمان در سال 1386 اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پذیرش شدند که با موفقیت و در بازه زمانی

استاندارد فارغ التحصیل شده اند.

گروه ژنتیک در حال حاضر دارای امکانات مناسب به طور مستقل و نیز مشترک با سایر بخشهای علوم زیستی می باشد.دو آزمایشگاه سلولی- مولکولی و ژنتیک-بیوتکنولوژی با فضای باز محیط مناسبی برای تحقیقات و آموزش فراهم آورده اند.

بن ماری، انکوباتورهای مختلف میکروبی ، سانتریفیوژ دور بالا، ،PCR انواع ملزومات تحقیقات سلولی و مولکولی شامل دستگاههای سیستم کامل الکتروفورز و غیره در دسترس است. همچنین وجود آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز، نیازهای تحقیقاتی مجموعه علوم زیستی را پوشش می دهد. سیستم مداربسته میکروسکوپی در بخش آموزشی به همراه میکروسکوپهای مختلف ، از سایر امکانات این گروه است. با توجه به سرعت زیاد پیشرفت جهانی در حوزه علوم سلولی و مولکولی و حسن نظر ریاست  محترم دانشگاه شهرکرد نسبت به علم ژنتیک و بیوتکنولوژی، امکانات مناسبی سالانه برای گروه تهیه می شوند.

در حال حاضر 8 نفر به عنوان اعضای هیئت علمی در این گروه مشغول فعالیت هستند .

گرایشها و مقاطع تحصیلی گروه ژنتیک

 

نام گروه

نام گرایش و مقاطع تحصیلی

ژنتیک

کارشناسی و کارشناسی ارشد ژنتیک

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

 

توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده علوم پایه

گروه ژنتیک

تخصصهای موجود

ژنتیک مولکولی ، زیست شناسی سلولی – مولکولی  ، میکروبیولوژی

توانایی ساخت دستگاه یا ابزار

 • توانایی تولید کلیه مواد زیستی نظیر دارو های نو ترکیب ، تهیه کیت های تشخیصی ، تولید واکسن های نو ترکیب ، تولید پروتئین های نو ترکیب مربوط به فراورده های خونی ، تولید حشره کش های زیستی ، تولید تجزیه کننده های زیستی
 • ساخت سیستمهای انتقال ژن بر مبنای ناقل های ویروسی
 • تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان
 • تولید بیوتکنولوژیک افزودنیهایی از قبیل پروبیوتیکها، آنزیمها ، ویتامینها و استفاده از سامانه های انتقال ترکیبات فعال زیستی در صنایع غذایی

خدمات مشاورهای و مطالعاتی قابل ارائه

 • بررسی مکانیسمهای مولکولی بر همکنش گیاه پاتوژن
 • ایجاد مقاومت به بیماریهای قارچی
 • ایجاد مقاومت به علف کشها( توسعه گیاهان مقاوم به گلایفوسیت)
 • مشاوره در زمینه بیماریهای ژنتیکی منجمله سرطان
 • مشاوره و همکاری با کارخانجات و شرکت های تولید کننده مواد بیولوژیک

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

 • شناسایی مولکولی بیماریهای ژنتیک تک ژن و چند عاملی
 • شناسایی و توسعه بیومارکر ها
 • تشخیص مولکولی بیماریهای دامی و توسعه واکسنهای جدید

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی

 • پژوهش در زمینه تولید توده های سلولی برای کاربرد در صنایع، کشاورزی، پزشکی و غیره
 • انجام پژوهشهای توسعه ای جهت رفع مشکلات و افزایش بازدهی، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت فرآوردههای زیستی (R & D)
 • پژوهشهای بنیادی، توسعه ای و کاربردی در زمینه های بیوانفورماتیک و زیست شناسی سیستمی
 • کشت بافت و مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی، دارویی و زینتی
 • انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با صنایع غذایی و علوم پزشکی

 

 

 


معرفی گروه شیمی

گروه شیمی قبلا زیر مجموعهای  از گروه زیست شناسی بود .از مهر ماه سال ١٣٨٨ اقدام به بذیرش دانشجو در رشته کارشناسی

ارشد شیمی آلی نمود و از ابتدای سال 89 نیز فعالیت خود را بعنوان یک گروه مستقل ادامه داد. در گروه شیمی در گرایش شیمی آلی در مقطع کارشناسی ارشد و در گرایش شیمی تجزیه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان مشغول به تحصیل هستند. این گروه شامل دو آزمایشگاه شیمی آلی و آزمایشگاه شیمی تجزیه می باشد که از حیث تجهیزات آزمایشگاهی در سطح مناسبی قرار دارند. در حال حاضر 5 عضو هیئت علمی در این گروه مشغول فعالیت می باشد.

 

گرایش ها و مقاطع تحصیلی گروه شیمی

نام گروه

نام گرایش

شیمی

کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد شیمی (آلی پلیمر)

 

توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده علوم پایه

گروه شیمی

تخصصهای موجود

شیمی تجزیه ، شیمی آلی- پلیمر

توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده

سنتز پلیمرهای مقاومت حرارتی – تهیه پلیمرهای سوپر جاذب- سنتز ترکیبات هتروسیکلیک – سنتز پلیمرهای حامل کاتالیست ها – سنتز نانوکاتالیست ها

خدمات مشاوره ای و مطالعاتی قابل ارائه

 • ارائه مشاوره در خصوص ساختار، خواص و شناسایی پلیمرها
 • ارائه مشاوره در خصوص بهینه سازی روعنهای صنعتی
 • - ارائه و مشاوره در خصوص ساختار، خواص و شناسایی داروها

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

 • پایش و بررسی عوامل زیان آور محیط کار در صنایع
 • مطالعه و پیشنهاد روشهای پاک سازی محیط زیست از ضایعات مواد لاستیکی، پلاستیکی و روشهای بازیافت
 • مطالعه و پیشنهاد انجام واکنش های شیمی آلی در غیاب حلال و کاتالیزورهای آلوده کننده محیط زیست
 • مطالعه و پیشنهاد استفاده از کاتالیزورهای هتروژن برای انجام واکنش های آلی و صنعتی

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی

 • آنالیز عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
 • انجام آزمایشات تولیدی در مقیاس های آزمایشگاهی، پایلوت و صنعتی
 • ارایه خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی در تجزیه های فیزیکی و شیمیایی استاندارد
 • ساخت پلیمرهای سوپر جاذب و کاربرد آزمایشگاهی و پایلوت آنها در تصفیه آبهای آلوده صنتی و آبیاری مزارع و درختان

 

 


معرفی گروه فیزیک

گروه فیزیک دانشگاه شهرکرد در سال 1383 اقدام به پذیرش دانشجو کرد و نخستین گروه دانشجویان خود را در سال 1387 فارغ التحصیل نمود. از آن سال به بعد هر ساله فارغ التحصیلانی تحویل جامعه داده است که هر کدام به نوبه خود مصدر کارهای آموزشی و پژوهشی شده اند. گروه فیزیک در دوره کارشناسی ارشد در سه بخش جامد، اتمی- مولکولی و هسته ای دانشجو پذیرش کرده و فارغ التحصیلان پر توانی تحویل جامعه و دانشگاههای کشور داده است. این گروه نخستین دانشجویان دکتری خود را نیز ، در سال 1391 در زمینه ماده چگال گرفته است. از جمله آزمایشگاه های این گروه می توان به آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ، پایه و  2پایه 3 ، آزمایشگاه فیزیک عمومی ، فیزیک هسته ای ، فیزیک مدرن و آزمایشگاه اپتیک اشاره نمود . در حال حاضر 15 عضو هیئت علمی در سه بخش تخصصی  این گروه شامل حالت جامد، اتمی – مولکولی و هسته ای – ذرات بنیادی مشغول فعالیت می باشند.

 

گرایش ها و مقاطع تحصیلی گروه فیزیک

گروه فیزیک

تخصصهای موجود

ماده چگال – اتمی مولکولی – هسته ای -ذرات بنیادی

توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده

ساخت نانو ذرات – تجهیزات الکترواپتیکی

خدمات مشاوره ای و مطالعاتی قابل ارائه

راه اندازی آزمایشگاههای تخصصی فیزیک ( هسته ای، حالت جامد ، اپتیک- لیزر، فوتونیک و ...) -طراحی خوشه های محاسباتی

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

استفاده از انرژی های نو و بهینه سازی مصرف انرژی

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی

تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی و انجام آنالیزهای آن – اندازه گیری خواص اپتیکی مواد و لایه های نازک

 


 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است