پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩

ریاست دانشکده علوم پایه


Image result for ‫سمناني sku‬‎

 

دکتر ابوالفضل سمناني  

تلفن داخلی: -

دورنگار: 03832324419

 

رویکرد ها


...

 

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید


...

 

به دانشجویان جدید الورود


...


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است