ردیف موضعوع  فایل پیوست (PDF) 
۱ آیین نامه آموزشی دوره ی کارشناسی ورودی ۹۱ تا ۹۳  دانلود
2 آیین نامه آموزشی دوره ی کارشناسی ورودی ۹۴ به بعد دانلود

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است