یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

فایل آیین نامه، دستورالعمل اجرایی و مصوبات دوره دکتری تخصصی     https://www.sku.ac.ir/File/28465

فایل  شیوه نامه طرحهای پژوهشی دانشگاه شهرکرد      http://www.sku.ac.ir/File/28459

فایل آیین نامه کارشناسی ارشد       http://www.sku.ac.ir/File/28466

فایل شیوه نامه تعیین ظرفیت اعضاء هیئت علمی جهت راهنمایی پایان نامه ها 

فایل آیین نامه ارزشیابی و راه اندازی دوره دکترای تخصصی      http://www.sku.ac.ir/File/28468

فایل آیین نامه گرنت دانشگاه شهرکرد       http://www.sku.ac.ir/File/28488

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻟﻴﺴﺖ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ     www.sku.ac.ir/File/2849

فایل دستورالعمل نگارش پایان نامه    http://www.sku.ac.ir/File/28495

فایل آیین نامه نحوه شرکت اعضاء هیئت علمی دانشگاه در همایش های ملی و بین المللیhttp://www.sku.ac.ir/File/28498

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است