سه شنبه ٣١ فروردين ١٤٠٠

گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی شهرکرد در سال 1375 همزمان با شروع به کار دانشکده تاسیس گردید. این گروه متشکل از 3 بخش پاتولوژی، انگل شناسی و میکروب شناسی می باشد که بخش میکروب شناسی بنوبه خود به زیر بخش های باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی تقسیم می گردد. آزمایشگاه های گروه شامل آزمایشگاه پاتولوژی و انگل شناسی و آزمایشگاه میکروبیولوژی می باشد. اعضا گروه از شروع کار تاکنون به شرح زیر می باشد:

بخش میکروبیولوژی:

آقای دکتر محمد رضا محزونیه متخصص میکروبیولوژی با رتبه علمی استاد

آقای دکتر عزیزاله ابراهیمی متخصص میکروبیولوژی با رتبه علمی استادیار (بازنشسته)

خانم دکتر اعظم مختاری متخصص ویروس شناسی با رتبه علمی استادیار

خانم دکتر سمیه شاهرخ متخصص قارچ شناسی با رتبه علمی استادیار

خانم دکتر زهرا همتی متخصص باکتری شناسی با رتبه علمی استادیار

بخش انگل شناسی:

آقای دکتر یاسر پیرعلی متخصص انگل شناسی با رتبه علمی استاد

آقای دکتر حمید رضا عزیزی متخصص انگل شناسی با رتبه علمی دانشیار

بخش پاتولوژی:

آقای دکتر ایرج کریمی متخصص پاتولوژی با رتبه علمی دانشیار

آقای دکتر صادق شیریان متخصص پاتولوژی با رتبه علمی استادیار

همچنین آقای دکتر حسین نورانی از همکاران بخش پاتولوژی بوده اند که به دانشگاه فردوسی مشهد انتقال یافته اند.

کارشناسان گروه عبارتند از:

 سرکار خانم شراره لطفعلیان کارشناس ارشد بخش باکتری شناسی و قارچ شناسی

سرکار خانم فاطمه کبیری کارشناس ارشد بخش ایمنی شناسی و ویروس شناسی

آقای نادر احمدی کارشناس ارشد بخش پاتولوژی و انگل شناسی

شایان ذکر است که درآزمایشگاه های گروه علاوه بر روش های تشخیصی معمول، آزمایشات ملکولی جهت تشخیص ملکولی بیماریها نیز صورت می گیرد. و انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی با استفاده از روش های PCR ، ایمنوهیستوکمیستری و... صورت می پذیرد. همچنین اعضاء گروه کارگاه های آموزشی متعددی را در ارتباط با آشنایی با تجهیزات و روش های پیشرفته تشخیص بیماری ها را برگزار نموده اند.

رشته های تحصیلات تکمیلی گروه شامل دکتری تخصصی باکتری شناسی، کارشناسی ارشد باکتری شناسی و کارشناسی ارشد انگل شناسی است. همچنین اعضاء گروه در تدریس وهمکاری با پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دوره های دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام های بزرگ، بهداشت و بیماری های پرندگان و بهداشت و بیماری های آبزیان شرکت دارند.

در مدت فعالیت گروه آقایان  دکتر محمد رضا محزونیه، دکتر حمید رضا عزیزی، دکتر عزیزاله ابراهیمی و دکتر حسین نورانی و دکتر ایرج کریمی در ادوار مختلف مدیریت گروه را برعهده داشته اند و هم اکنون خانم دکتر اعظم مختاری مدیر گروه می باشد. در برنامه راهبردی گروه جذب اعضاء هیئت علمی جدید در بخش های انگل شناسی و پاتولوژی به منظور راه اندازی دوره های تخصصی مربوطه،  تفکیک آزمایشگاه های گروه در ساختمان جدید دانشکده و تجهیز بیشتر آزمایشگاه ها با وسایل پیشرفته جهت آموزش و انجام طرح های تحقیقاتی و ارائه خدمات تخصصی به بخش خصوصی مد نظر می باشد.


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است