شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦

گزینش باید گزینش هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد. (مقام معظم رهبری)
   
 
 
 
     
هسته گزینش کارکنان دانشگاه شهرکرد از سال 1372 تشکیل و فعالیت خود را زیر نظر هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فنآوری و هیات عالی گزینش شروع نموده است. مهمترین وظایف هسته گزینش کارکنان این دانشگاه در راستای اهداف گزینش عبارتند از:
اجرای دستورالعملها و بخش نامه ها و سایر موارد محوله از هیات مرکزی و هیات عالی گزینش
بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال
تائید صلاحیت کارکنان هسته
رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر
تشکیل پرونده گزینشی جهت کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی
انجام سایر امور ارجاعی از ناحیه مقام مافوق
دفتر گزینش دانشگاه در طبقه سوم دانشکده فنی ومهندسی بوده وآماده دریافت نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات سازنده متقاضیان محترم می باشد.
کارشناس گزینش دانشگاه : مرتضی طاهری
ایمیل: gozinesh@sku.ac.ir
تلفن تماس :03832324424
داخلی : 2163 و2169
دور نگار :03832324424
آدرس پستی : شهرکرد، بلوار رهبر صندوق پستی 115

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است