سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

تعداد بازدید: ٣٦٦
 

:

هفته نامه خبری دانشگاه شهرکرد


کد خبر: ٤٥٠٥

تاریخ انتشار: ١٧ خرداد ١٤٠٠ ساعت ١٢:٥٥ هفته نامه خبری دانشگاه شهرکرداز اینجا دریافت کنید.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است