چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠

تعداد بازدید: ٦٩٣
 

:

ارتقاء مرتبه علمی4 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد

بر اساس تصمیمات هیات ممیزه دانشگاه شهرکرد4 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، ارتقاء مرتبه علمی یافتند.

کد خبر: ٤٥٠٨

تاریخ انتشار: ٢٠ خرداد ١٤٠٠ ساعت ١٥:٣٤به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، جلسه هیات ممیزه دانشگاه شهرکرد، پنج شنبه 20خرداد 1400تشکیل شد و براساس تصمیم اعضای این جلسه، اعضای هیات علمی زیر در دانشگاه شهرکرد ارتقاء مرتبه علمی یافتند:

ارتقا مرتبه

دانشکده- رشته

 

 

نام و نام خانوادگی

استادیاری به دانشیاری

  •  

دانشکده  ادبیات و علوم انسانی – باستان شناسی

دکتر محمود حیدریان

  •  

دانشکده دامپزشکی- پاتوبیولوژی

دکتر صادق شیریان

  •  

دانشکده  ادبیات و علوم انسانی – زبان و ادبیات فارسی

دکتر علیرضا محمدی

  •  

دانشکده فنی و مهندسی-  مهندسی برق

دکتر زهرا مبینی

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است