یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

تعداد بازدید: ١٣٣٦
 

:

ارتقاء مرتبه علمی 6 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد

بر اساس تصمیمات هیات ممیزه دانشگاه شهرکرد 6 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، ارتقاء مرتبه علمی یافتند.

کد خبر: ٤٥٥٦

تاریخ انتشار: ٢٠ شهریور ١٤٠٠ ساعت ١٢:١١روزپنج شنبه 18 شهریور 1400، جلسه هیات ممیزه دانشگاه شهرکرد تشکیل شد و براساس تصمیم اعضای این جلسه، اعضای هیات علمی زیر در دانشگاه شهرکرد ارتقاء مرتبه علمی یافتند:

 

 

ارتقاء مرتبه علمی 

دکتر حشمت الله صمیمی

نام و نام خانوادگی

دکتر گرشاسب ریگی 

دکتر عبدالرزاق دانش

دکتر داوود مافی غلامی

دکتر حسین مهربان

دکتر محمد رفیعی الحسینی

دکتر مجید صیام پور

دانشکده

دانشکده علوم پایه

دانشکده کشاورزی

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی
رشته ژنتیک زراعت علوم جنگل علوم دامی زراعت گیاه پزشکی

 

ارتقاء مرتبه

استادیاری به دانشیاری
دانشیاری به استادی            

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است