چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

تعداد بازدید: ١١٠
 

:

هفته نامه صوتی - تصویری اخبار دانشگاه شهرکرد


کد خبر: ٤٥٧١

تاریخ انتشار: ٢١ مهر ١٤٠٠ ساعت ١٣:٣٦هفته نامه صوتی- تصویری اخبار دانشگاه شهرکرد را ازاینجا دریافت کنید.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است