ارتقاء مرتبه علمی ۶ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد

٠٤ تیر ١٤٠١ ساعت ٩:٣٤    کد: ٤٨٤٣   
تعداد بازدید:    ٧٨١    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، روز پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ جلسه هیات ممیزه دانشگاه شهرکرد برگزار شد و  بر اساس تصمیمات این هیات،  دکتر روح الله همتی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه، دکتر محمدرضا احمدی دارانی عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی، دکتر علیرضا خواجه گیر عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر مجید ساریخانی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر جلال البادی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه و دکتر هدا آیت عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه از استادیاری به  دانشیاری ارتقاء مرتبه علمی پیدا کردند.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141