چاپ پژوهش های اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد در معتبرترین مجلات دنیا

٠٨ تیر ١٤٠١ ساعت ١٢:٤٤    کد: ٤٨٥٠   
تعداد بازدید:    ٩٩٥    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد سه پژوهش از اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد در معتبرترین مجلات دنیا به چاپ رسید.

پژوهش متاآنالیز دکتر روح الله رحیمی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین با عنوان:

 How  probiotics  impact  on  immunological  parameters  in  rainbow  trout (Onchorhychunkus mykiss)? A systematic review and meta-analysis

در مجله Reviews in Aquaculture با ضریب تاثیر 10/61 (بر اساس JCR 2021)، خانم سیده عاطفه میراحمدی دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات و آقای دکتر عزیزاله فلاح مهرجردی عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی همکار پژوهشی این مقاله هستند.  

جهت دسترسی به این مقاله روی لینک https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/raq.12582 کلیک کنید.

پژوهش دکتر سعید حبیبیان دهکردی عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی با عنوان:

Insight into the binding behavior, structure, and thermal stability properties of β-lactoglobulin /Amoxicillin complex in a neutral environment

در مجله معتبر Food Hydrocolloids با ضریب تاثیر 11/50 (بر اساس JCR 2021) این مقاله با همکاری مقاله آقای دکتر صادق فرهادیان عضو هیات علمی داشکده علوم و آقای دکتر محمد قاسمی دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، همکار پژوهشی این مقاله هستند.  

جهت دسترسی به این مقاله روی لینک https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X22003502  کلیک کنید.

 پژوهش دکتر عزیزاله فلاح عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی با عنوان:

Vegetable oil-based nanoemulsions for the preservation of muscle foods: Asystematic review and meta-analysis

در مجله معتبر Critical Reviews in Food Science and Nutrition با ضریب تاثیر 11/21 (بر اساس JCR 2021) در این مقاله خانم دکتر الهام سرمست دانش آموخته دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، همکار پژوهشی این مقاله هستند.  

جهت دسترسی به این مقاله روی لینک https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408398.2022.2057415  کلیک کنید.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141