نشست سرپرست دانشگاه شهرکرد با رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و شاعران آیینی کشور های هند و پاکستان

١٣ مرداد ١٤٠١ ساعت ٢٣:٢٠    کد: ٤٩٠٢   
تعداد بازدید:    ١٦٧    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد روز پنج شنبه 13 مرداد 1401، نشست دکتر یاسر پیرعلی سرپرست دانشگاه شهرکردبا دکتر حسن بلخاری رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، دکتر سیده زینب عسگری مجری، شاعر و مترجم از کشورهند،  حسین سید احمد شهریار نویسنده ، شاعر و مترجم از کشور پاکستان برگزار شد.

 دکتر یاسر پیرعلی در این نشست ضمن معرفی ظرفیت های دانشگاه شهرکرد گفت:  یکی از وظایف دانشگاه معرفی  مفاخر و مشاهیر استان در سطح بین المللی است که با همایش عمان سامانی آغاز شد و در مهر ماه سال جاری نیز همایش آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی  نیز یکی دیگر از برنامه های دانشگاه شهرکرد است.

دکتر حسن بلخاری ضمن تقدیر از برگزاری همایش بین المللی عمان سامانی گفت: با توجه به مفاخر ارزشمند و به نام استان و موفقیت دانشگاه شهرکرد در برگزاری و معرفی عمان سامانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور آمادگی همکاری درحوزه هنر و مفاخر استان با دانشگاه شهرکرد را دارد.

رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور گفت: مفاخر و مشاهیر بزرگی در استان ها بوده اند که آثار برجسته ای از آنها به یادگار مانده است و متاسفانه شناخته شده نیستند که با همکاری و برگزاری همایش ها در سطح بین الملل امکان معرفی شخصیت و آثار آنها راداریم.

حسین سید احمد شهریار نیز از سفر به استان چهار محال و بختیاری ابراز خرسندی کرد و گفت: برگزاری جلسه با سفیر پاکستان، ترجمه آثار عمان به زبان اردو و معرفی جاذبه های گردشگری و ظرفیت های علمی و فرهنگی دانشگاه شهرکرد می تواند به جذب دانشجو از کشورهای خارج به دانشگاه شهرکرد کمک نماید.

دکتر زینب عسگری از راه های معرفی دانشگاه شهرکرد و استان چهار محال و بختیاری را معرفی این استان از طریق روزنامه ها، شبکه های داخلی هند و ارسال بروشور معرفی عنوان کرد و گفت: انتشار فرهنگ و زبان فارسی و جذب دانشجو به ایران راهی برای رفع تحریم هاست.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141