اخذ بیست و یکمین سند کاداستر املاک دانشگاه شهرکرد

٢٣ اسفند ١٤٠١ ساعت ١٤:٢٣    کد: ٥٢١٣   
تعداد بازدید:    ١٣٦٤٤    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، با پیگیری اداره حقوقی دانشگاه و اقدامات حقوقی دستیار رییس دانشگاه در امور پیگیری‌های ویژه در اسناد و املاک دانشگاه، سند مالکیت کاداستری ساختمان انزلی به نام دانشگاه شهرکرد صادر شد.

گفتنی است: با رویکرد جدید مدیریت دانشگاه شهرکرد و در طی یک سال گذشته، تعداد21 فقره اسناد دفترچه ای املاک دانشگاه، به اسناد تک برگی (کاداستر) تبدیل شده است.

لازم به ذکر است اسناد دیگر دانشگاه در حال مستندسازی و یا اخذ گواهی بند د ماده 26 آیین نامه اموال دولتی می باشند.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱