انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد به عنوان داور بازی‌های پاراالمپیک پاریس ۲۰۲۴

٢٤ اسفند ١٤٠١ ساعت ١٣:٣٣    کد: ٥٢١٥   
تعداد بازدید:    ٩٧٢    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ترای‌اتلون، دکتر سجاد باقریان عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد به عنوان داور بازی‌های پاراالمپیک پاریس ۲۰۲۴ انتخاب شد.

این انتخاب بعد از گذراندن مراحل مختلف گزینشی و ارزیابی های صورت گرفته توسط سازمان جهانی ترای‌اتلون و از بین کشورهای مختلف و رقابتی بسیار فشرده، انجام شده است.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱