سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

تعداد بازدید: ١٩١٧
 

:

الکترو نیکی شدن فرانید ترفیع کارکنان در سطوح مدیران، رئیس ادارات، کارشناسی و کاردان

بزودی فرانید ترفیع کارکنان به صورت تمام الکترونیک در وب سایت دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

کد خبر: ٢١١١

تاریخ انتشار: ٢٤ دی ١٣٩٦ ساعت ١١:١٧بر اساس هماهنگی های انجام شده با مدیریت محترم فناوری دانشگاه، بزودی فرانید ترفیع کارکنان در سطوح مدیران، رئیس ادارات، کارشناسی و کاردانی به صورت تمام الکترونیک در وب سایت دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است