سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

 

 

اعضای شورای فاوا 

 

  1. ریاست دانشگاه (رئیس شورا) 

  2. مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه(دبیر شورا) 

  3. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 

  4. معاون اداری و مالی دانشگاه 

  5. معاون آموزشی دانشگاه 

  6. معاون طرح و برنامه دانشگاه 

  7. معاون دانشجویی 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است