سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

 

 

کارشناس سامانه های اطلاعاتی 

 

 • تهیه نسخه پشتیبان از سامانه ها و انتقال به هارد جانبی 

 • فراهم آوردن دسترسی از راه دور برای شرکت در زمانهای مورد نیاز 

 • تعریف یا تغییر کاربران، نقشها و سمتهای جدید در سیستم sess 

 • پاسخگویی به مشکلات نرم افزاری به کارشناسان سیستم در حوزه های آموزش، پژوهش و دانشجویی 

 • بررسی و رفع خطاها و مشکلات نرم افزاری سیستم با هماهنگی با شرکت 

 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف دانشگاه که به سیستم دسترسی ندارند. 

 • تهیه و فعال کردن کارتهای شناسایی کاربران 

 • بررسی دائمی و پاسخ به ارجاعات و تقاضاها 

 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه مربوطه 

 • حل بهینه مشکلات مراجعه کنندگان از طریق تلفن، اتوماسیون اداری(برای نامه های رسمی) و پیامهای sess (موارد غیر رسمی)​ 

 • اجرای دستورات مدیران مافوق 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است