سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

 

 

قوانین و مقررات خدمات الکترونیکی 

 

  1. دریافت کننده خدمات الکترونیکی می بایست دانشجوی دانشگاه شهرکرد باشد. 

  2. دانشجوی فارغ التحصیل یا مشروط مشمول استفاده از خدمات الکترونیکی نمی باشد. 

  3. خدمات ارائه شده در قالب شارژ پنل بوده و پس از شارژ از اعتبار آن برای خرید خدمات استفاده می کنند. 

  4. تراکنش های ناموفق پس از 72 ساعت به حساب خریدار برگشت داده می شود و در صورت عدم برگشت قابل پیگیری می باشد. 

  5. مسئولیت هر گونه شارژ بر عهده خود دانشجو می باشد. 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است