سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

 

 

دکتر خسروی
مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهندس مصطفوی
معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهندس حسین زاده
مسئول تعمیرات و پشتیبانی
مهندس نادری
برنامه نویس
مهندس اسداللهی
کارشناس نرم افزار
مهندس کریمی
راهبر شبکه و زیر ساخت
مهندس مظاهری
کارشناس مرکز عملیات شبکه
دکتر مختاری فر
کارشناس مرکز داده
مهندس شمسی
کارشناس مرکز داده

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است