سالن ورزشي شهداي گمنام


٣٠ خرداد ١٣٩٧ ساعت ١١:٤   
تعداد بازدید:    ٣٥٧١    

- سالن اصلی : که رشته های فوتسال ، هندبال ، بسکتبال ، والیبال در آن تشکیل می گردد .

- سالن كشتي 

- سالن رزمي

- ​سالن بدنسازي امام علي

 

 


 

 

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱