تماس با ما


٠٩ مهر ١٣٩٧ ساعت ١٠:١٤   
تعداد بازدید:    ٢٤٧٦    

آدرس : استان چهارمحال و بختياري

شهركرد - بلوار رهبر - كيلومتر 2 جاده سامان - دانشگاه شهركرد - اداره كل تربيت بدني

تلفن : 03832320361

فاكس :03832320361

تلفن هاي  داخلي : 2758 - 2756 - 2766 - 2308

صندوق پستي : 115

​كدپستي : 88186/34141

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱