دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١

فرآیند راه‌اندازی نشريات پژوهشی

- ارسال درخواست راه‌اندازی نشریه به اداره انتشارات از طریق رئیس دانشکده یا پژوهشکده
- در مرحله اول نام تخصصی نشريه و اسامی مدیر مسئول، سردبیر و مدیر داخلی باید مشخص باشد
- بررسی و ارزیابی اولیه در شورای نشريات پژوهشی
- اعلام نظر شورای نشريات پژوهشی به رئیس دانشکده یا پژوهشکده درخواست کننده
- پیگیری مدیر مسئول نشريه برای دریافت مجوزهای قانونی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی با هماهنگی اداره انتشارات و نشريات پژوهشی
- ثبت نشريه در سامانه نشريات علمی- پژوهشی دانشگاه
- دریافت مقاله و چاپ دو شماره مطابق قوانین وزارت علوم 
- ارسال نشريه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از چاپ دو شماره برای ارزیابی و دریافت مجوز علمی-پژوهشی

 

آیین‌نامه‌ها و فرم‌های لازم

- آیین‌نامه نشریه‌های علمی دانشگاه (دریافت فایل)
- آیین‌نامه دریافت مجوز نشریات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- آیین‌نامه دریافت مجوز درجه علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دريافت فايل)

فایل‌های مربوط به اخذ مجوز درجه علمی - پژوهشی از وزارت علوم:
- فرم پرسش‌نامه مدیر مسئول (دريافت فايل)
- فرم پرسش‌نامه سردبیر (دريافت فايل)
- فرم پرسش‌نامه هیات تحریریه (دريافت فايل)

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است