معرفی، ساختار و وظایف


١٩ شهریور ٧٧٣ ساعت ٨:٣١   
تعداد بازدید:    ٣٧٣٥    

رئیس اداره: دکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی

عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشکده کشاورزی

ghasemymahdi@gmail.com

 

سیاست‌گذاری فعالیت‌های انتشاراتی بر عهده شورای انتشارات دانشگاه است. این واحد به بررسی، تایید و چاپ نوشتارهای علمی اساتید دانشگاه شهرکرد در چارچوب مصوبات وزارت فرهنگ و تحقیقات و فناوری می‌پردازد و بدین‌ترتیب نقشی اساسی را در توسعه علمی کشور و شناساندن اساتید دانشگاه شهرکرد به طالبان علم و دانش در سراسر ایران دارد.
 

همزمان با تشکیل هسته اولیه دانشگاه در سال 1356 و همزمان با شروع فعالیت‌های آموزشی، انتشارات دانشگاه به عنوان زیرمجموعه کتابخانه مرکزی و انتشارات فعالیت خود را آغاز نمود. با گسترش دانشگاه، در راستای سیاست‌های توسعه‌ای و به منظور فراهم آوردن زمینه‌های مناسب‌تر جهت چاپ و نشر کتاب‌ها و نشريات علمی- پژوهشی، اداره انتشارات و نشريات علمی دانشگاه در زمستان سال 91 به عنوان اداره مستقل و تحت عنوان "اداره انتشارات و نشريات علمي" فعالیت خود را آغاز نمود.

 

زیرمجموعه‌های اداره انتشارات و مجلات علمي
  • بخش انتشارات
  • بخش نشريات علمی- پ‍ژوهشی
  • بخش تکثیر
     
 

بخش انتشارات

     کارشناس:
                      خانم توران رستمي 
ایمیل:   pub@sku.ac.ir  
 
     وظایف بخش انتشارات:
                         - ایجاد زمینه مناسب برای چاپ و نشر ترجمه، تألیف و تصحیح و نشر کتب دانشگاهی درسی و کمک درسی
                         - تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی
                         - دریافت درخواست‌های بررسی آثار
                         - بررسی و ارزیابی کتاب‌های درخواست شده
                         - اخذ مجوزهای لازم برای چاپ و نشر کتاب
                         - توزیع کتاب‌های منتشر شده


بخش فروش كتاب
     
      مسئول:
                   خانم سارا ترنج
ایمیل:  entesharat@sku.ac.irبخش نشريات علمی

     کارشناسان:
                         آقاي سلیمان صادقی (علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران، جستارهاي باستان‌شناسي ايران پيش از اسلام، پژوهش‌نامه ادبيات معاصر ايران و پژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامي)
ایمیل:      Sadeghi.Sol4​6@gmail.com  
                        خانم سارا ترنج (پژوهش آب ايران و پژوهش‌هاي مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي)
​​ایمیل:    entesharat@sku.ac.ir

     وظایف بخش نشريات:
                         - انتشار تولیدات علوم مختلف با توجه به موضوع تخصصی نشريه
                         -ایجاد بستر مناسب برای اشاعۀ اندیشه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی محققان و صاحب‌نظران
                         - تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی
                         - سیاست‌گذاری نحوه فعالیت نشريات علمی دانشگاه
                         - نظارت بر حسن انجام فعالیت نشريات علمی دانشگاه

 

 تکثیر

                         - نظارت و مدیریت واحدهای تکثیر دانشگاه

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱