مدیر امور پژوهشی


٠٩ اسفند ١٤٠٠ ساعت ١٤:٥٤   
تعداد بازدید:    ٦٦٤    

 

 

 

 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

نام و نام خانوادگی

دکتر روح الله​ همتی

☎️  شماره تماس:  
🌍صفحه خانگی: مشاهده صفحه شخصی

📬پست الکترونیک:

 

 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

 

 

🔷 وظایف:

 •   مسئول اجرای طرح پژوهانه (گرنت) دانشگاه
 •  دبیر شورای پژوهشی دانشگاه: تنظیم و تدوین دستور جلسات و ابلاغ و پیگیری مصوبات این شورا. 
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاستهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و تلاش در جهت تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه.
 •  بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت، هزینه های پیش بینی شده و برونداد های طرح ها.
 • تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پزوهشی و ارسال آن به مراجع ذیربط.
 • نظارت و تنظیم برنامه برگزاری همایش ها و کارگاه ها و رویدادهای دیگر در حوره پژوهش و فناوری.
 • تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها با کمک واحد های مربوط.
 •  انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها.
 • انجام امور مربوط به طرح های تحقیقاتی.
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالانه.
 • تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی در قالب سیاستهای مصوب.
 • امور مربوط به ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس های داخلی، علمی بین المللی و منطقه ای خارجی.
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیات علمی.

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱