فرایند شرکت در فرصت مطالعاتی بلند مدت


٠٢ آبان ٧٧٣ ساعت ٢١:٢٩   
تعداد بازدید:    ٤٣٧٧    

روند تقاضای شرکت در فرصت مطالعاتی بلند مدت داخل و خارج از کشور

  • ظرفیت تعداد اعضای هیات علمی جهت اعزام به فرصت‌های مطالعاتی در سال آینده، همه‌ساله توسط هیات رئیسه دانشگاه تعیین و به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می‌شود.
  • درخواست اعضاء هیات علمی متقاضی، همه ساله، از ابتدای سال در شورای گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها مطرح و پس از انطباق با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود که در صفحه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در دسترس است، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال، از طریق معاونین پژوهشی دانشکده ها به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال می‌شود.
  • درخواست‌های ارسال شده باید همراه با پذیرش از دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی معتبر بوده و فرم‌ مربوطه در مورد آن‌ها تکمیل شده باشد.
  • در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از تعداد مجاز تعیین شده توسط دانشگاه باشد اولویت‌بندی متقاضیان در شورای پژوهشی دانشگاه صورت می‌گیرد.
  • اسامی نهایی افراد منتخب جهت شرکت در فرصت‌ مطالعاتی داخل و یا خارج از کشور حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال اعلام می‌شود.
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱